Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

HASTANE AMAÇLARI

HASTANE HEDEFLERİ

 

 

 

AMAÇ: Sağlık hizmetlerindekaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık hizmeti vermek

 

 

 

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak ve hasta memnuniyet anketlerinde memnuniyet oranı katsayılarını % 85’in üzerinde tutmak,
 • Çalışan memnuniyet anketleri memnuniyet katsayılarını % 85’in üzerinde tutmak,
 • Hastanede yapılan öz değerlendirme sayısını yılda en az 2 kez gerçekleştirmek,
 • Kalite dokümanlarından birimlerde kullanılacak formların %100’ünün otomasyon sistemi üzerinden yayınlanmasını sağlamak,
 • Çalışanların tanıtım kartının eksikliğinin %100 oranında giderilmesini sağlamak,
 • Hasta ve çalışan güvenliği adına birim bazında çalışan risk analizlerini tamamlamak,
 • Hasta düşme oranını % 1 in altında tutmak,
 • Kesici-Delici alet yaralanması oranını % 0,016 nın altında tutmak,
 • Personel bölüm değiştirme oranını % 5 in altında tutmak,
 • DÖF sonuçlandırma oranını % 80 in üzerinde tutmak,
 • Acil servisten sevk oranını % 1 in altında tutmak,
 • Acil servis çalışanlarının %100 üne CPR eğitimi vermek,
 • Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü konusunda düzenlenen Hastane Enfeksiyonları, El Hijyeni ve Tıbbi Atıkların Kontrolü eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerinin %95’inin katılımını sağlamak,
 • Tüm hastane personeline Krize müdahale ve afet yönetimi, yangın

   

  söndürücülerin kullanımı, Kırmızı kod hakkında eğitim verilerek % 80 üzerinde katılımı sağlamak,

 • Çalışanların katılımıyla yılda en az 1 kez tesis tahliye tatbikatı yapılmasını sağlamak,
 • Röntgen tekrarlayan çekim oranını %5’in altında tutmak,
 • Bölüm bazında temin edilen el antiseptik kullanım oranını %95 in üzerinde tutmak,
 • İlaç hatalarını % 1 in altında tutmak,
 • Atıkların uygun atık kutularına atılarak güvenli taşınıp depolanmasını sağlamak,
 • Çalışanların el yıkama oranlarını %80 in üzerinde tutmak,
 • Acil serviste ortalama müşahede odasında kalış süresini 6 saatin altında tutmak,
 • Acil servise 24 saat içinde tekrar başvuru oranını % 3 ün altında tutmak,
 • Konsültan hekimin acil servise ulaşma süresini 30 dakikanın altında tutmak,
 • Hasta dosyalarının en az % 80 oranında eksiksiz doldurulması,
 • Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranının % 95 ve üzeri olmasını sağlamak,

AMAÇ: Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek

 

 • Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.
 • Acil servis biriminde yapısal düzenlemelerle iyileştirme yapmak.
 • Hastane alt yapı eksikliklerini minimize ederek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

AMAÇ: Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

 

 • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi, mesleki ve uyum eğitimleri vermek ve katılımı %95 in üzerinde tutmak,
 • Çalışanların sağlık taramalarını en az % 90 oranında sağlamak,
 • Hemşire bölüm değiştirme oranını % 5 in altında tutmak ve eğitime uygun bölümde çalışılmasını sağlamak,
 • Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon kurslarına katılımı arttırmak,

AMAÇ: Hastane işletmeciliğinde verimliliği artırmak.

 • HBYS ilgili oluşan sorunların kayıt altına alınması ve %75’inin aynı günde çözülmesini sağlamak,
 • MHRS ile randevulu hastaların muayeneye giriş saati ve randevu saati farkının yarım saati geçmemesini sağlamak.

 

AMAÇ:Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak.

 • İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.
 • Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

11 Mart 2022