Evrak Birimi

Nasıl Gidilir

Nasıl Gidilir?

Evrak Birimi hastanemizin 1. katında idari birimler ara koridorunda yer almaktadır.


YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

1) Hastaneye Gelen Evrakların Kayıt Altına Alınması Ve Bu Evrakların Sevki İçin Müdürü Sunulması

2) Sevk Sonrası Müdürlükten Gelen Evrakların İçinde Yöneticilik Makamına Sevk Edilmiş Olanların Makama Çıkartılması Ve Evraklarında Sevkinden Sonra Birime Gelen evrakların Tarama İşlemi İle Kayıt Altına Alınması

3) Taraması Biten Evrakların Sevk Yerlerine Dağıtımı

4) Hastane Birimlerinden Giden Evrak Olarak Yazılmış Yazıların Kayıt Altına Alınması

5) Elden Giden Evrakların Kişilere Tebliği

6) Görevlendirme, Savunmaya Davet, Dilekçelere Cevap Gibi Yazıların Hastane İçinde Kişilere Tebliğ Edilmesi

7) Üst Veya Yan Kurumlara Giden Evrakların Dağıtımı

8) Posta Yoluyla Gidecek Evrakların Ayrılması Ve Zarflanması

9) Postaya Verilecek Evrakların Elektronik Pullama Makinasından Geçirilmesi Ve Listelenip Postaneye Teslimi

10) Gelen Ve Giden Evrak Kayıtların Gün Sonu Dökümünü Alarak Dosyalanması Görevlendirmelerini Kapsar.

 

 

04 Nisan 2022