Klinik Hakkında
28 Nisan 2022

DİYALİZ

Diyaliz, sizin için böbreğinizin vücuttaki görevini üstlenir. Diyaliz, böbreklerin bazı işlevlerini yerine getirmek için kullanılan bir işlemdir. Bu tedavi, normal bir böbreğin ancak bazı temel işlevlerini karşılayabilir. En önemli böbrek işlevlerinden ikisi vücuttaki fazla suyun ve kanda biriken atık ürünlerin uzaklaştırılması diyaliz tedavisiyle çözülür. Bununla birlikte, bu tedaviye rağmen vücudunuzdaki su ve atık madde seviyelerini kabul edilebilir bir düzeyde tutmak için size uygun beslenme önerisine uymanız gerekmektedir. Böbreklerin, alyuvar hücrelerinin üretilmesi ve kemiklerinizin güçlü tutulması gibi rol aldığı diğer işlevler ilaçlar yardımıyla yerine getirilir. Diyaliz periton diyalizi ve hemodiyaliz olarak uygulanır.

Hemodiyaliz, vücudun dışında gerçekleşirken, periton diyalizi vücudun içinde gerçekleşir. Her iki diyaliz şekli de böbrek hastalıklarının tedavisinde etkilidir. İkisi arasında seçim çoğunlukla sizin tercihiniz ile yaşam stili seçimlerinize ama aynı zamanda klinik durumunuza da bağlıdır. Herhangi birinin sizin için daha iyi bir seçenek olmasını getirecek tıbbi bir durumunuz olabilir doktorunuz bu konuda size öneride bulunabilir.

 

Bölüm Hakkında Genel Bilgi:

Hemodiyaliz Ünitesi Genel Hastane bölümü zemin katta yer almaktadır.

   Merkez ünitede 6 adet seroloji negatif hemodiyaliz cihazı ve 1 adet de yedek cihaz olmak üzere toplamda 6+1 hemodiyaliz cihazı bulunmaktadır. Aylık ortalama 15-18 hastaya hizmer verilmekte olup, yıllık ortalama 2000-2500 seans yapılmaktadır.

   Hemodiyaliz ünitesinde seans verilmiş programlı hastalar ile servislerde yatan hastalar diyalize alınır. Ayaktan programlı hastalar için adreslerine göre servis güzergahları oluşturulmuş olup hastalar evlerinden alınıp diyaliz olduktan sonra tekrar evlerine bırakılmaktadır. Diyaliz tedavileri sırasında hastalar için kahvaltı dağıtımı yapılmaktadır.

 Bölümde Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 Akut Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

 Hemodiyaliz İşlemi nedir?
Hemodiyaliz; Fistül,greft ya da katater adı verilen uygun bir damar giriş yolu kullanılarak,yarı geçirgen bir membran ve cihaz aracılığıyla hastadan alınan kanın sıvı ve solüt içeriğinin düzenlenerek temizlenmesi ve hastaya geri verilmesi işlemidir.