Birim Hakkında
23 Ağustos 2023

Yoğun bakım ünitesi, vital fonksiyonları bozulmuş ve yaşamsal risk taşıyan kritik hastaların kesintisiz 24 saat bakımlarının yapıldığı, yaşamsal desteğin verildiği ve ileri teknoloji ile donatılmış alanlardır. Yoğun bakım üniteleri gelişmiş teknolojik altyapılarının yanı sıra multidisipliner yaklaşımların yoğun olarak uygulandığı birimler olarak sağlık hizmeti sunumunda, son derece önemli bir yere sahiptir.

Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, yerleşim biçimi ve hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözlemi ve hasta tedavisinin yapıldığı kliniklerdir.    

Hastanemizde 5 yataklı 1. basamak yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. 


1. basamak yoğun bakım üniteleri;

Temel monitörizasyon (EKG, ritm, oksijen saturasyonu, kan basıncı, nabız, ateş) yöntemlerine sahip, sıvı ve kan ürünleri replasmanı, entübasyon, Kardiyopulmoner Resusitasyon ve hastanın ilk stabilizasyonu yapılabilen:

-2. veya 3. basamak yoğun bakımlara transfer yapabilen yoğun bakım üniteleri

-2. ve 3. basamak yoğun bakımların diğer özelliklerini karşılayamayan yoğun bakım üniteleridir.

1. basamak yoğun bakım ünitelerinde hizmet verilen hasta özellikleri;

Takip ve tedavileri için rutin yöntemler yeterli olmayan, ancak, henüz organ yetmezliği başlamamış, solunum desteğine ihtiyaç duymayan, yakın takibi gereken hastalar (hafif ketoasidoz, hafif pankreatit, sık nazotrakel aspirasyon gereksinimi v.b);

-2. veya 3. basamak yoğun bakım ünitelerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek hastalar

-Komplike olmayan miyokard iskemili ve aritmileri mevcut hastalar

-Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar

-Organ yetmezliği olmayan ancak yaşamsal fonksiyonların aniden bozulması olasılığı olan hastalar (örn. zehirlenmeler, şok gelişmemiş kanamalar, komplike olmayan ancak riskli travmalar, yanıklar, pnömotoraks v.b.)

-Komplike olmayan ve solunum desteği gerekmeyen psikiyatrik, nörolojik aciller ve ensefalopatiler

-Solunum yetmezliği dışındaki komplike olmayan, akut gelişen, tek organ yetmezlikleri (diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği,  hafif seyreden karaciğer yetmezliği v.b.)

Sayın misafirlerimiz ve hastane personelimiz; Yoğun Bakım Ünitesi hastaların ileri tedavilerinin yapıldığı bölümler olup, yatan hastaların hayati tehlike yaratabilecek olan enfeksiyonlardan korunmaları için hasta yakınları ve hastane personelinin giriş çıkışına mümkün olduğunca az izin verilmektedir.

· Yoğun Bakım ziyaret saatleri saat 13:00 -14:00 arasındadır.

 · Ziyaret süresi 10 dakikadır.

· 12:00 -13:00 saatleri arasında hastanız hakkında doktorundan bilgi alabilirsiniz.

 · Yoğun bakım sorumlusu, hemşiresi ya da doktoru yoğun bakım şartlarına göre ziyaret saatlerini DEĞİŞTİREBİLİR, DURDURABİLİR ya da İPTAL EDEBİLİR.

· Hastayı sadece BİRİNCİ DERECE YAKINLARI ziyaret edebilir.

· Bir ziyaret saati süresince hastayı YALNIZCA BİR KİŞİ ziyaret edebilir.

· Ziyaret öncesi ve sonrası el dezenfektanıyla el temizliği yapılır.

 · Yoğun bakım bölümüne hiçbir şekilde dışarıdan yiyecek ve içecek alınmaz.

· Ziyaret süresi mümkün olduğu kadar kısa olur ve ziyaretçi yoğun bakım kurallarına uymakla yükümlüdür.

 · Tüm hasta yakınlarına tek tek bilgi verilemeyeceği için hastanızla ilgili doktorunuzdan bilgi almak amacıyla birinci derece yakınlarından bir kişiyi belirlemeniz gerekmektedir.

· Hastane personeli dahil hasta yakınlarımızın bu kurallara uyması ve kuralların esnetilmesi amacıyla sağlık personelimize baskı yapılmaması rica olunur.

Bu kurallar hastalarınızı ölümcül olabilecek enfeksiyonlardan korumak içindir. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz.