Anne Dostu ve Bebek Dostu
28 Mart 2024

 Anne Dostu Hastane Politikası

1.Anne adayının güvenli, etkin ve sağlıklı gebelik izlemi ve doğum hizmeti alması tabii haktır.
2.Verilen hizmet, gebelik öncesi danışmanlık, doğum öncesi ve sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır.
3.Hastanemizde eğitim, poliklinik danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar standartlara uygun hazırlanmalıdır.
4.Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
5.Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.
6.Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
7.Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.
8.Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.
9.Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
10.İstatiksel analizler yapılmalı, çıktıları değerlendirilmelidir.


Anne Dostu Hastane Kurallarında Hastanemizin Genel Prensipleri

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak anne sağlığı hizmetlerimizin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak temel amacımızdır.

 • Doğum eyleminin normalliği, güvenli ve kaliteli gebelik izlemi,
 • Güçlendirme, doğum öncesi bakım ve doğum öncesi ile sonrası danışmanlık hizmeti,
 • Otonomi,
 • Zarar vermeme ve acil sevk kriterlerine uygunluk,
 • Sorumluluk, hizmetlerin anne ve bebek odaklı olması,
 • Tüm doğum yapan annelere lojistik destek ve kesintisiz olarak hizmet verme,
 • Mahremiyete saygı gösterilmesi,
 • İstatistiklerin izlenmesi ve bilgilendirme yapılması, poliklinik, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen alanların standartlara uygun olması,
 • Kanıta dayalı olmayan uygulamaların rutin olarak uygulanmaması,
 • Başarılı emzirmeyi teşvik etme,
 • Annenin bilgi ve beceri kapasitesini artırmaya yönelik işlemler.

Anne Dostu Hastane Programı

Programın amacı; anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri”nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeli, hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir.                       

Yayınlanan Anne Dostu Hastane Kriterleri şunlardır


1-Anne adayının güvenli, kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti alması tabii haktır.

 • Bu hizmet verilmesinde, anne adayının kültür ve geleneklerine uygun hareket edilmeli, mahremiyetine ve otonomisine önem verilmeli, anne ve bebek odaklı olmalıdır.
 • Gebe ve lohusa takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmalıdır.


2-Verilen hizmet, gebelik öncesi danışmanlık, doğum öncesi ve sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır
.

 • Gebeler doğumun planlanmasına katkıda bulunabilmelidirler.
 • Gebe ve yakınlarına doğum şekilleri, muhtemel yarar ve zararları anlatılmalı, verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahaleler, gebenin yarar ve zararları konusunda doğru bilgilendirilmesini esas alan bir hizmet modeli içinde sunulmalı, gebe ve yakınlarına gebelik ve doğumla ilgili bilgi sunacak materyaller (yazılı, görsel, maketler, modeller vs) olmalıdır.
 • Doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilirken “Bilgilendirilmiş Onam Formu” okutulmalı ve imzalatılmalıdır.


3-Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar standartlara uygun hazırlanmalıdır.

 • Kurumlar 7 gün 24 saat hizmet verebilen, anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen ünitelerden oluşmalıdır.
 • Doğum üniteleri ulusal denetimlerle sınıflandırılmış olmalı ve kurumlar sağladıkları bakımın kalitesinden sorumlu olmalıdır.
 • Her gebe ile birebir ilgilenen, onlarla iyi iletişim kuran yeterli sayı ve kalitede sağlık personeline sahip olmalıdır.
 • Kurumlar güvenli kan nakli ve hastane enfeksiyonu açısından gerekli tedbirleri almalıdır.


4-Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır
.

 • Gebe kendini rahat, ev ortamında hissedebilmesi için, yanına seçebileceği uygun bir refakatçi kabul edebilmelidir.
 • Servislerde gebeye fiziksel ve duygusal destek birebir olmalı ve bu desteğe kolaylıkla ulaşılabilmelidir.
 • Travay sırasında pozisyon kısıtlaması olmamalı, istediği pozisyonda yatabilmeli, odada rahatça yürüyebilmeli, hareket edebilmelidir.
 • Annelerin aktif pozisyonlarda ıkınmaları teşvik edilerek, doğum gerçekleştirilmelidir.


5-Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.

 • Beslenme ve sıvı alımı kesilmemelidir.
 • Lavman, traş gibiişlemler rutin olarak uygulamamalıdır
 • Erken amniyotomi, sık tuşe, üretral kateter uygulanmamalıdır.
 • Kurumun sezaryen oranı, kabul edilebilir minimum ve maksimum seviyeleri aşmamalıdır.


6-Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

 • Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler multidisipliner yaklaşım ile donanımlı bir ekip tarafından verilmelidir.
 • Yüksek riskli gebelere yaklaşım konusunda eylem planı olmalıdır.
 • İsteyen hastalara doğum analjezisi hizmeti sunulabilmelidir.


7-Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

 • Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmelidir.
 • Gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı bir komplikasyon nedeniyle müracaat eden gebeler hemen kabul edilip gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmalıdır.
 • Hasta stabilize edildikten sonra sevk edilmelidir.
 • Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmalıdır.
 • Sevk edilen kurum,  sevk eden kuruma vakalarla ilgili geri bildirim yapmalıdır.


8-Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

 • Bebek Dostu Hastane kriterlerine uyulmalıdır.
 • Anne ve ailelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmalı ve devamı desteklenmelidir.
 • Lohusa normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmalı,  postpartum bakım almalıdır.


9-Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
        

 • Hizmetiçi eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır.
 • Doğum Öncesi Bakım, Acil Obstetrik Bakım, Doğum ve Sezaryen Eylemi, Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberlerinin kullanımı konusunda izleme değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
 • Klinik protokol ve akış şemaları doğru ünitede,  görülebilen bir yerde bulunmalıdır.
 • Bünyesinde çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin bu prensip ve ilkeleri benimsemeleri ve bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 
 • Çalışanlar referans materyallere 24 saat erişebilmelidir.


10-İstatiksel analizler yapılmalı, çıktıları değerlendirilmelidir.

 • Merkezler, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtları elektronik ortamda düzenli ve doğru bir şekilde  tutmalıdır.
 • İstatistiksel veriler internet ortamında yayınlamalı, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmalıdır.
 • Mate rnal ve perinatal mortalite ve morbiditeleri dikkatlice izlenmeli, bu amaçla düzenli geribildirim toplantıları yapılmalıdır.Bebek Dostu Hastane Nedir?

Sağlık Bakanlığının, anne sütünün özendirilmesi ve annelere emzirme konusunda doğru alışkanlıkların kazandırılması için hastaneleri teşvik amacı ile 1991 yılından bu yana "Bebek Dostu Hastane" projesi kapsamında hastanemiz 2005 yılında "Bebek Dostu Hastane" ünvanını almıştır. 
Sevgili anneler!
Bebeğiniz emme-arama ve yutma refleksi ile doğar ve vücudunuz ona gereken en ideal besini vermek için çoktan hazırlanmıştır. 
Burada sizlere anne sütünün faydalarını anlatmak ve emzirmenizi kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. 
Bunları okuduğunuzda; 

·  Anne sütünün neden en ideal besin olduğunu

·  Emzirmenin bebeğinize, size, ailenize ve toplum sağlığına faydalarını,

·  Emzirmeye doğru ve iyi bir başlangıç yapmayı,

·  Emzirme hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını, 

·         Emzirmenin neden halk sağlığını iyileştirecek bir koruyucu hekimlik olduğunu,

·         Emzirme konusunda ne zaman, nasıl ve kimden yardım isteyeceğinizi öğreneceksiniz.

·         Anne Sütü Bebekler İçin Neden En İdeal Besindir?


Anne sütü ile beslenme en doğal ve en sağlıklı yöntemdir. Bebeklerin normal büyüme ve gelişmelerini sağlayacak en uygun besin anne sütüdür. Bebeğinizin ilk aşısı anne sütüdür. Hiçbir mama veya süt anne sütünün yerini tutamaz. Aileye hiçbir yük getirmeden doğumdan sonra 6 ay bebeğin tüm besin gereksinimlerini ( enerji, protein, yağ, vitamin ve mineral ) karşılayacak özelliktedir. 
Doğumdan sonra ilk 5 gün gelen süte kolostrum denir. Kolostrum miktar olarak az olmasına rağmen, olgun süte ( 5 günden sonra gelen süt ) göre çok daha fazla antiinfektif ögeler ve büyüme faktörleri içerir. Hatta prematüre doğum yapan annelerin kolostrumu çok daha fazla büyüme faktörü içermektedir.
Laktoz anne sütündeki şekerdir. Yavaş ve kolay sindirilir, kalsiyum emilimini arttırır ve laktik asite dönüşerek bağırsak florasının korunmasına yardım eder.


Anne sütünde hiçbir mamada bulunmayan epidermal büyüme faktörü, sinir büyüme faktörü, insuline benzer büyüme faktörü gibi pek çok büyüme faktörü ve bebeği infeksiyonlardan koruyan antikorlar bulunur. 
Anne sütünün yağ içeriği bebeğin hassas sindirim sisteminden çok rahat emilebilecek şekildedir. İçindeki çoklu doymamış yağ asitleri bebeğin sinir sisteminin sağlıklı gelişmesini sağlar.
Anne sütü D vitamini dışında bebeğe gerekli bütün vitaminleri içerir. Anne sütü demir ve kalsiyum oranları inek sütünden az olmasına rağmen 5-6 kat daha fazla emilecek özelliğe sahiptir. 
Emzirmenin Bebeğe ve Anneye Yararları 
Yapılan son tıbbi çalışmalar ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde orta kulak infeksiyonları, ishal ve üst solunum yolu infeksiyonlarının çok daha az oluştuğunu ve çocukluk çağı obezitesinin yine çok daha az oranda oluştuğunu göstermiştir. 

·  Emzirme doğru ve etkili olduğu zaman mensturasyonun gecikmesine ve böylece gebelik olma durumunu azaltır. 

·  Emzirme annedeki meme ve yumurtalık kanseri oluşma riskini azaltır.

·  Emzirme anne ve bebeğin kemik gelişimini sağlayarak annedeki osteoporoz(kemik erimesi) riskini azaltır . 

·  Emziren annelerin kendine saygısı artar. 

·  Emzirmek anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir, bebeğin duygusal gereksinimlerini karşılar. 

·  Emziren annelerin doğum sonu kanamaları daha az olur.

·  Anne sütü alan bebeklerde daha az kabızlık, gaz ağrısı ve pişik görürülür.

·  Anne sütü ulaşımı kolay, ucuz ve güvenilirdir.

·  Emzirilen bebekler daha az hasta olacağı için sağlık harcamaları azalır 

·  Emzirme ile daha sağlıklı nesiller yetiştirilir. 

·  Emzirmeye Kolay Başlangıç İçin Öneriler

·  Gebeliğiniz sırasında emzirme ile ilgili yayınları okuyup izlerseniz bebeğinizi kollarınıza aldığınızda nasıl davranmanız gerektiğini bileceksiniz. 

·  Gebeliğinizde kontrollerinizi yaptırın ki doğum sonrası tıbbi bakıma muhtaç olmayan bir bebeğinizi çok daha rahat emzirebilirsiniz.

·  Doğum öncesi kontrollerde göğüslerinizi kontrol ettirerek düz, çökük meme başı gibi endişelerinizi doktorunuzla konuşun.

·  Daha önce veya şu anda emzirme başarılı emzirme deneyimine sahip akraba yada arkadaşlarınızla konuşun.

·  Bebeğinizi doğumdan hemen sonra emzirmeye başlayın çünkü bu dönemde bebeğiniz uyanık ve emme arzusu çok güçlüdür.

·  Bebeğinizin sizle aynı odada kalmasına ısrar edin böylece her istediğinde emzirin. Unutmayın ki sık emzirme sütünüzün daha çabuk çoğalmasını sağlayacaktır. 

·  Eğer bebeğinize tıbbi nedenlerden dolayı yoğun bakım gerekiyorsa, ilgili sağlık personeline bebeğinize tıbbi bir zorunluluk olmadan formül mama yada biberon verilmemesini konusunda uyarın, mümkün ise emzirin yoksa sütünüzü sağıp kap yada damlalık ile verilmesini söyleyin.