2018 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi
18 Temmuz 2018

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında ve 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” gereğince Bakanlığımızca her yıl gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerinin 2018 yılına ait olan Çumra devlet hastanesi  kalite denetimi 17.07.2018 tarihinde gerçekleştirildi.