Ameliyathane Alanları Ve Kuralları Nelerdir?
18 Nisan 2022

Ameliyathane Alanları Ve Kuralları
•Ameliyathane Steril(Birinci) Alan: Ameliyat odaları ve cerrahi el yıkama işleminin yapıldığı alanlardır.
•Temiz(İkinci) Alan: Steril ve steril olmayan alanlar arasında kalan alanlardır.
•Steril Olmayan (Üçüncü/Temiz Olmayan/Kirli) Alan: Ameliyathanenin diğer bölümler ile bağlantısının sağlandığı alanlardır. Hemşire, doktor ve teknisyen dinlenme odaları ve koridoru non steril alan olarak belirlenmiştir. 
•Ameliyathanede hasta girişi ve personel girişi: Ayrı ayrı kapılardan yapılmaktadır. Personel hasta girişi kapısını sadece mavi kod durumunda kullanabilmektedir YenimahalleEAH 
•Ameliyathaneye geçişler erkek ve bayan giyinme alanlarından sağlanır. Steril alanlara geçmeden hastanenin belirlemiş olduğu kıyafet ve terlikler kullanılarak, çapraz terlik değiştirme alanından kapı giriş kontrolüyle geçilir. Steril alanlara geçişte Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Direktiflerine uyulur.
•Ameliyathane içinde daima başhekimlikçe belirlenen kurallara uygun dolaşılır. Ameliyathane de ameliyathane forması, ameliyathane terliği idarenin öngördüğü renklerde giyilir. Bone saçları tam kapatacak şekilde kapatılır. Birinci derece steril bölgelerde maske ağzı ve burunu kapatacak şekilde takılır. Ameliyathane steril alan içinde hiçbir yiyecek içecek tüketilemez.
•Hastaları servisten getiren sedyeler hasta giriş kapısından kızak değiştirilerek içeri alınır. Tekerlekli alt bölüm dışarıda kalır.
•Sağlık personeli eşliğinde ameliyathaneye gelen hasta uyandırma ekibi(Hemşire, Anestezi Teknisyeni) tarafından teslim alınır.